Възможности за бизнес в България

С присъединяването си към Европейския съюз, България стана част от общия вътрешен пазар и общите политики за развитие на бизнеса, транспорта, енергетиката и свободното движение на хора. Отличното разположение на страната ни и благоприятния данъчен режим ускориха навлизането на чужди инвеститори и международни компании. България се превърна в желано и предпочитано място за бизнес операции в Европа.

Основните предимствата на България пред другите държави са:


• Данъчни предимства
Данъците в България са най-ниските в рамките на Европейския съюз. Законодателството в тази област е синхронизирано с това на общността. Правителствените политики са насочени към привличане на чуждестранни инвеститори.

• България е член на Европейския съюз
Като част от общия вътрешен пазар на стоки, услуги, капитали и хора, в България законодателството съответства на европейските норми. Националната валута е фиксирана към еврото от 1998 г.

• Бизнес администриране
Регистрацията на фирма в България отнема само няколко дни. Минимално изискуемият капитал бе намален до 1EUR. Фирмена регистрация се извършва за по-малко от 10 дни.

• Избягване на двойно данъчно облагане
България има действащи международни договори за избягване на двойно данъчно облагане.  Спогодби са сключени с над 50 държави от целия свят.

• Бизнес процеси на ниски нива
Наемните и продажни цени на недвижима собственост са на много привлекателни цени. България разполага с високо квалифицирани специалисти, които могат да бъдат наети на едни от най-ниските заплащания в рамките на Европейския съюз.

• Отлично разположение
България е разположена на ключово място между Европа и Азия. През страната минават 4 европейски транспортни коридора.