Έλεγχος

Η LVS Consult παρέχει υπηρεσίες στον τομέα τόσο του εσωτερικού όσο και του ανεξάρτητου ελέγχου. Οι ειδικοί μας θα προτείνουν λύσεις ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των εταιρειών κι επιχειρήσεών σας.

Ανεξάρτητος έλεγχος
Σε ανεξάρτητο έλεγχο από διαπιστευμένους ελεγκτές, υπόκεινται οι ετήσιοι οικονομικοί απολογισμοί των ανώνυμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, οι επειχειρήσεις κατά την έννοια του περί Δημόσιας διάθεσης αξιόγραφων Νόμου, οι πιστωτικές, ασφαλιστικές και επενδυτικές επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και άλλες.

Εσωτερικός έλεγχος
Οι ειδικοί μας μπορούν να παρέχουν και εσωτερικό έλεγχο στην επιχείρηση σας. Τις περισσότερες φορές αυτό είναι απαραίτητο για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών διοίκησης και των επιχειρηματικών διαδικασιών και τη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης. Η ομάδα μας θα εντρυφήσει στις ιδιαιτερότητες και τις λεπτομέρειες της οργάνωσή σας, για να παρέχει συμβουλευτική και αξιολόγηση των συστημάτων οικονομικού ελέγχου, ρίσκου, τον φορολογικό και επειχειρηματικό σχεδιασμό. Μπορούμε να προτείνουμε στρατηγικές για την μείωση του ρίσκου και να επεξεργαστούμε σχέδια για την υλοποίησή τους.