Δυνατότητες για επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία

Mε την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βουλγαρία έγινε μέρος της κοινής εσωτερικής αγοράς και των κοινών πολιτικών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, των μεταφορών, της ενέργειας και της ελεύθερης μετακίνησης των ανθρώπων. Η άριστη γεωγραφική θέση της χώρας μας και το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς επιτάχυναν την είσοδο των ξένων επενδυτών και των διεθνών εταιρειών. Η Βουλγαρία έγινε ένα επιθυμητό και προτιμώμενο μέρος για επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη.
 
Τα βασικά πλεονεκτήματα της Βουλγαρίας έναντι των άλλων κρατών είναι:


• Φορολογικά πλεονεκτήματα
Οι φόροι στη Βουλγαρία είναι οι χαμηλότεροι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα είναι συγχρονισμένη με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι προσανατολισμένες στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ως μέρος της εσωτερικής αγοράς προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ανθρώπων, στη Βουλγαρία η νομοθεσία είναι σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το εθνικό νόμισμα είναι συνδεδεμένο με το ευρώ απο το 1998.

• Δοίκηση της επιχείρησης
Η σύσταση επιχείρησης στη Βουλγαρία παίρνει μόνο μερικές μέρες. Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο μειώθηκε στο 1 ευρώ. Η εγγραφή (σύσταση) της εταιρείας γίνεται σε λιγότερο απο 10 ημέρες.

• Αποφυγή διπλής φορολόγησης
Στη Βουλγαρία ισχύουν διεθνείς συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολόγησης. Συμφωνίες έχουν υπογραφεί με περισσότερες απο 50 χώρες απο ολόκληρο τον κόσμο.

• Επιχειρηματικές διαδικασίες χαμηλών επιπέδων
Οι τιμές ενοικίασης και πώλησης ακίνητης περιουσίας είναι πολύ ελκυστικές. Η Βουλγαρία διαθέτει υψηλής εξειδίκευσης ειδικούς, οι οποίοι μπορούν να προσληφθούν με μισθούς που είναι απο τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Άριστη γεωγραφική θέση
Η Βουλγαρία βρίσκεται σε θέση κλειδί μεταξύ Ευρώπης κι Ασίας. Απο τη χώρα περνούν 4 ευρωπαϊκοί συγκοινωνιακοί διάδρομοι.