Λογιστικές υπηρεσίες

Η LVS Consult παρέχει πλήρη γκάμα λογιστικών υπηρεσιών.. Мπορείτε να βασίζεστε σ εμάς για ολοκληρωμένη συνδρομητική εξυπηρέτηση και για εξειδικευμένη συμβουλευτική.

Οι ειδικοί μας θα ετοιμάσουν για εσάς περιοδικές αναφορές για την δραστηριότητα της εταιρείας σας στη βουλγαρική και την αγγλική γλώσσα, θα επεξεργαστούν τα απαραίτητα λογιστικά μητρώα και θα αναλάβουν την ευθύνη θα διεκπεραιώσουν ολόκληρη τη διαδικασία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας και για την εκπροσώπηση ενώπον της φορολογικής διοίκησης. Η LVS Consult εξασφαλίζει και το απόρρητο των υπηρεσιών για όλους τους πελάτες της.

Υπηρεσίες, που παρέχουμε σε εταιρείες και οργανώσεις είναι:
• Κατάρτιση ιδιαίτερης λογιστικής πολιτικής, μεθοδική και αξιολόγηση, ατομικό διάγραμμα λογαριασμών
• Καθημερινός λογιστικός έλεγχος
• Παρακολούθηση των εταιρικών αγορών και πωλήσεων
• Παρακολούθηση των χρηματικών ροών
• Ετοιμασία και παρουσίαση λογιστικών και οικονομικών απολογισμών
• Εγγραφή σύμφωνα με τον Νόμο περί ΦΠΑ
• Κατάρτιση και κατάθεση δηλώσεων
• Διεξαγωγή λογιστικών ελέγχων
• Εκπροσώπηση
• Αποκατάσταση του ΦΠΑ στα πλαίσια της ΕΕ
• Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όψεως
• Ηλεκτρονική παρακολούθηση των χρηματικών ροών
• E-banking
• Κατάρτιση και παρουσίαση Ετησίων οικονομικών απολογισμών
• Εθνικά λογιστικά πρότυπα και Διεθνή λογιστικά πρότυπα.
• Κατάρτιση και παρουσίαση φορολογικών δηλώσεων
• Εκπροσώπηση ενώπιον αρμόδιων οργάνων σε ελέγχους κι επιθεωρήσεις
• Έγγραφα για εκτός έδρας αποστολή στη χώρα και στο εξωτερικό.
 

Προσωπικό και διοίκηση

To επιτελείο μας διεκπεραιώνει υπηρεσίες που σχετίζονται με την διοίκηση του προσωπικού, τον υπολογισμό μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και φόρων και σύνταξη εντολών πληρωμών. Οι ειδικοί μας θα προτείνουν πακέτο υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας και τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητάς σας.
Κάποιες απο τις υπηρεσίες, τις οποίες παρέχουμε είναι:
• Κατάρτιση εγγράφων για άφιξη και αναχώρηση από την εργασία
• Πληροφόρηση του εργοδότη για αλλαγές στη νομοθεσία
• Συμβουλευτική
• Διοίκηση των υπαλλήλων
• Προετοιμασία μισθοδοσίας, συμβάσεων εργασίας, αμοιβών
• Υπολογισμοί ασφαλιστικών εισφορών και φόρων
• Δηλώσεις ενώπιον του Εθνικού Πρακτορείου Εσόδων
• Διοίκηση αδειών και αναρρωτικών αδειών
• Μηνιαία υποβολή λογιστικών μητρώων που σχετίζονται με μισθούς και αμοιβές.