Υπηρεσίες στο τομέα του δικαίου

Η LVS παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα του δικαίου και της σύσατσης/εγγραφής εταιρειών. Οι ειδικοί μας μπορούν να προτείνουν τις συμβουλές τους στον τομέα των:


• Συμβολαίων και συμφωνητικών
• Συμβουλευτική σε ότι αφορά το εμπορικό δίκαιο
• Συμβουλευτική σχετικά με την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων
• Συμβουλευτική για τη δημιουργία βέλτιστης επειχειρηματικής δομής
• Συμβουλευτική επενδύσεων και επιχειρηματικές προτάσεις
• Διαδικασίες για την αποφυγή διπλής φορολόγησης
• Εγγραφή ευρεσιτεχνιών και εμπορικών σημάτων
• Συμβουλευτική σε περιπτώσεις πτώχευσης και εκκαθάρισης
• Συμβουλευτική σχετικά με το Δίκαιο συμβάσεων και εμπράγματων δικαιωμάτων
• Συμβουλευτική σχετικά με το εργατικό δίκαιο
• Αναφορές στο μητρώο εμπόρων και στο κτηματολόγιο
 

Σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία

Η LVS Consut διαθέτει επιτελείο από εξειδικευμένους δικηγόρους, λογιστές και ειδικούς, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν ολόκληρη τη διαδικασία για την εγγραφή της εταιρείας σας στη Βουλγαρία. Μπορούμε να προτείνουμε σύνθετη εξυπηρέτηση σχετικά με την εγγραφή και την διαχείριση της επιχείρησης σας. Οι ειδικοί μας θα συζητήσουν τις απαιτήσεις σας και σύμφωνα με την νομοθεσία, θα προτείνουν την απαραίτητη εγγραφή (νομική μορφή) – ΕΠΕ, ΑΕ, παραρτήματα και αντιπροσωπείες και άλλα.

Για την ίδρυση νέας επιχείρησης οι ιδιοκτήτες πρέπει να επιλέξουν επωνυμία της εταιρείας, να διευκρινίσουν το αντικείμενο της δραστηριότητας, το κεφάλαιο της εταιρείας και την κατανομή των μετοχών μεταξύ των μετόχων, ποιός θα διοικεί την εταιρεία, σε ποια διεύθυνση θα έχει την έδρα της κι άλλα. Η ομάδα μας θα σας βοηθήσει και θα σας κατευθύνει κατά την υλοποίηση όλων των διαδικασιών. Εαν υπάρχει ανάγκη, οι νέες επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν ως έδρα τους την διεύθυνση της ΛΥΣ Consult.шване на всички процедури. При необходимост, новите фирми могат да се регистрират на адреса на LVS Consult.

Ο απαιτούμενος χρόνος για νέα επιχείρηση στη Βουλγαρία είναι της τάξης της μίας εργάσιμης εβδομάδας.