Услуги в областта на правото

LVS предлага консултантски услуги в областта на правото и регистрирането на фирми. Експертите ни могат да предложат своите съвети в областта на:


•    Договори и споразумения
•    Консултации по Търговско право
•    Консултации по преструктуриране на бизнес
•    Консултации по създаване на оптимална бизнес структура
•    Консултации по инвестиции и бизнес предложения
•    Процедури по избягване на двойно данъчно облагане
•    Регистрация на патенти и запазени марки
•    Консултации по несъстоятелност и ликвидация
•    Консултации по Облигационно право, Вещно право
•    Консултации по Трудово право
•    Справки в търговски регистър и имотен регистър
 

Регистрация на фирма в България

LVS Consut разполага с екип от квалифицирани адвокати, счетоводители и специалисти, които ще извършат целия процес по регистрация на Вашата фирма в България. Можем да предложим комплексно обслужване по регистриране и администриране Вашия бизнес. Нашите експерти ще обсъдят вашите изисквания и съобразно законодателството, ще предложат необходимата регистрация – ООД, АД, Клонове и Представителства и други.

За създаване на нова фирма собствениците трябва да изберат име на компанията, да уточнят предмета на дейност, капитала на дружеството и разпределението на дяловете между съдружниците, кой ще управлява фирмата, адреса на регистрацията и други. Екипа ни ще ви подпомага и насочва при извършване на всички процедури. При необходимост, новите фирми могат да се регистрират на адреса на LVS Consult.

Времето за регистрация на нова фирма в България е в рамките на една работна седмица.